Realizacje

Nasz zespół zrealizował szereg zleceń dla podmiotów z branży meblarskiej.

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty:

PHP FAT Robert Kusch – opracowanie, wykonanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego usprawniającego zarządzanie zasobami firmy (m.in. parkiem maszynowym, zasobami ludzkimi oraz finansami).

Ponadto, pozyskaliśmy dofinansowanie na łączną wartość ponad 700 tys. zł: nie tylko na realizację ww. projektu, lecz również na zakup urządzeń produkcyjnych oraz na promocję na rynkach zagranicznych (zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich).

RMS Agnieszka Silkowska – opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego, odpowiedzialnego za zarządzanie procesami tj. produkcja, sprzedaż, zaopatrzenie, czy zarządzanie realizacją zleceń.

Ponadto, pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację ww. projektu, w wysokości 70% kosztów.

Eco-Hand Sp. z o.o. – wdrożenie oraz pozyskanie finansowania w zakresie wprowadzenia dedykowanych rozwiązań, służących poprawie relacji z klientami oraz dostawcami, jak również usprawnieniu obsługi zamówień.

Insgraf Sp. z o.o. – pozyskanie dofinansowania o wartości ok. 380 tys. zł na realizację projektu informatycznego. Projekt polegał na uruchomieniu platformy handlowej B2B, pomiędzy dostawcami mebli oraz ich klientami biznesowymi. Celem przeprowadzenia projektu była poprawa w zakresie wymiany informacji dotyczących aktualnych stanów magazynowych oraz prezentacji aktualnych ofert handlowych.

Win-Bud s.c. – wdrożenie proekologicznego systemu, pozwalającego na całkowitą digitalizację danych dot. ofertowania, obsługi zamówień (zarówno składanych u dostawców, jak i otrzymywanych od klientów), generowania raportów i analiz oraz planowania produkcji.
Ponadto, pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację ww. projektu, w wysokości 70% kosztów.

Każdy z wyżej wymienionych projektów był dla nas wyzwaniem pozwalającym poszerzyć naszą wiedzę na temat specyfiki branży meblarskiej, jak również mechanizmy zachodzące w przedsiębiorstwach.