Nasza oferta

Znajdź rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb!

Marka Meblarstwo.pl oferuje zestaw narzędzi usprawniających branżę meblarską. Narzędzi dostosowanych do jej wymogów i podnoszących jej standardy. Tym samym, stanowią one ukoronowanie Państwa działalności. Genezą stworzenia marki Meblarstwo.pl stały się unikatowa, interdyscyplinarna propozycja współpracy wynikająca z nabytych doświadczeń, połączona z nieszablonowym oraz indywidualnym traktowaniem klientów, w celu zapewnienia najlepszej obsługi na rynku.

Naszą misją jest usprawnianie mechanizmów oraz wsparcie w zakresie zarządzania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach, celem tworzenia i zwiększania ich wartości. Za Państwa pośrednictwem pomagamy w rozwoju całej branży.

Nasza wiedza wskazuje, że najlepsze rezultaty stanowią wynik długofalowej współpracy, a najlepsze rozwiązania biorą się z syntezy pojedynczych, nierzadko pozornie drobnych zmian. Dlatego też w ramach Meblarstwo.pl wytrwale dążymy do zgodności celów oraz do wspólnego wypracowywania strategii rozwoju firm.


W skład oferty firmy wchodzi szereg wyspecjalizowanych usług przeznaczonych dla branży meblarskiej, m.in.:


Systemy ERP/APS

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Rozwiązania BI/OLAP

Systemy analityki biznesowej

Systemy MES

Nadzór i realizacja produkcji

Systemy CRM

Zarządzanie relacjami z klientami

Rozwiązania MRP/SCM

Planowanie zapotrzebowania i dostaw materiałów

Rozwiązania WMS

Systemy magazynowo-logistyczne

CMMS

Rozwiązania utrzymania ruchu

WORKFLOW

Wspomaganie pracy grupowej

Rozwiązania indywidualne

Indywidualna instancja oprogramowania

Usługi doradcze

  • Tworzenie biznes planów oraz strategii inwestycyjnych;
  • Wyszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania;
  • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania;
  • Analizy opłacalności przedsięwzięcia;
  • Prognozy finansowe;
  • Kojarzenie partnerów biznesowych.

Usługi specjalne

  • Pakiet doradczy: na podstawie uzyskanych danych jesteśmy w stanie zdiagnozować zagrożenia oraz szanse w rozwoju firmy, a także na bieżąco dostarczać informacji nt. możliwych rozwiązań (zarówno na polu optymalizacji procesowej, jak i finansowej);
  • Dostęp do bazy B2B z zapytaniami i ofertami biznesowymi;
  • Usługa wirtualnego biura.

Każda z naszych usług jest dopasowywana pod Państwa indywidualne preferencje, potrzeby oraz możliwości finansowe, a także zgodne z jego polityką, wynikającą z przyjętej strategii.


Rodzaje możliwych kosztów podlegających dofinansowaniu:


zakup gruntów

zakup budynków

zakup prac adaptacyjno-budowlanych

zakup wyposażenia

zakup linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń

zakup sprzętu informatycznego

zakup systemów informatycznych

koszty szkoleń

koszty promocji


Nasi klienci